Monthly Archives: March 2018

Eläkeläiset kapitalistit.

Suomen suurin kapitalistiryhmä, eli ryhmä joka elää muiden työnteolla, ovat eläkeläiset. Heidän saamansa pääomatulot olivat vuonna 2016 29,5 miljardia euroa.

Suomen suurimman kapitalistiryhmän etujen ajajia ovat yllättäen myös vasemmistolaiset.

Eläkeläisten ryhmä on jaettavissa selkeästi kahteen porukkaan: työeläkekapitalistit ja kansaneläkekapitalistit. Työeläkekapitalistit ovat paremmin toimeentulevia, sillä he lypsävät eniten pääomatuloja työläisiltä pois.

Kun työeläkejärjestelmää tarkastelee Marxilaisen lisäarvon teorian kautta, onkin tärkeää tarkastella nimenomaan työeläkeläisiä.

Nykytyöntekijä maksaa palkastaan eläkeläisten pääomakassaan n. 25 %. Tämä tarkoittaa, että 8 tuntisesta työpäivästä 2 tuntia menee eläkeläiskapitalisteille.

Eläkekapitalistien vuosittainen voittosumma oli vuonna 2016 29,5 miljardia. 10 suurimman pörssiyhtiön voitot olivat 12 miljardia. Siihen on tietysti lisättävä pienemmät yritysvoitot. Tästä voidaan suurpiirteisesti laskea että työläinen tekee 8 tunnin työpäivästä yhteensä kapitalisteille vajaat kolme tuntia.

Eli työntekijät ahertavat joka päivä kolme tuntia eläkeläiskapitalisteille ja perinteisille kapitalisteille. Se on enemmän kuin kolmannes työajasta.

Ja koska työaika merkitsee palkkaa, luovuttaa jokainen työntekijä palkastaan kolmanneksen uuskapitalistien ryhmille. Näistä isoin saaja ovat työeläkeläiset.

Moni tutkija on havainnut että nuorten työuraansa aloittavien palkka on nyt työeläkkeelle siirtyvien pääomatuloja heikommat. Tämä on johtanut nuorten köyhtymiseen. Nuoret ovat nousseet suurimmaksi heikkotuloisten ryhmäksi.

Voidaan siten todeta että Marx oli kurjistumisteorioissaan oikeassa. Kapitalistien ahneudella ei ole mittaa, ei loppua. Nykyisin nuorilta vaaditaan tehokkuutta jota ennen aikoina ei vaadittu. Työt tehdään pätkissä. Tyhjäkäyntiä ei hyväksytä vaan työajaksi lasketaan vain tehokas työaika, muu aika odotellaan keikkaa kotona. Tuntipalkat ovat luisuneet alas ja poliittisesti viritellään ohjelmia polkea minimipalkan alle. Muualta maailmasta haalitaan työporukoita tekemään työt halvemmalla ja halvemmalla, niin eläkeläiskapitalistien kukkaro paisuu pääomatuloista. Nuoret suomalaiset potkitaan kortistoon.

Nuorten aseman heikentymistä kuvastaa omistusasuntoon tarvittavan laina-ajan kasvaminen kymmenestä vuodesta nykyiseen kaksikymmentäviiteen vuoteen ja pian ollaan viidessäkymmenessä vuodessa. Nykykapitalistieläkeläiset kykenivät maksaa asuntolainansa kymmenessä vuodessa pois, sillä eläkemenot olivat vain noin kymmenys palkoista kun ne nyt ovat neljännes. Mikäli nykynuorilta ei kiskottaisi eläkeläiskapitalisteille neljännestä vaan sen sijaan kymmenys eläkemaksuina, jokainen nuori saisi helposti työpaikan, maksaisi helposti vuokra-asuntonsa tai asuntovelkansa. Rahaa jäisi ylikin kuten aikoinaan jäi myös.

Koska eläkepääomat hallitsevat 200 miljardin varoillaan liike-elämää, vuokra-asuntotarjontaa, politiikkaa ja eläkemaksujen rahavirtoja, ei muutos voi tapahtua ns. pyramidin huipulta. Muutos lähtee siitä, että nuoret ymmärtävät kurjistumisen syyt. Nuorten on vaadittava muutosta.

Muutosta on kuitenkin vaikea vaatia kun vasemmistoa myöten poliitikot ovat kapitalistien puolella nuoria vastaan.

Mitä nuorten on syytä tiedostaa?

Eläkevarat ovat n. 200 miljardia. Niiden tuotot vuonna 2016 oli n. 10 miljardia. Eläkemaksut olivat suurin piirtein samat kuin eläkemenot eli 30 miljardia. Tuo 10 miljardin tuotto lisättiin eläkepääomiin jotka nousivat 10 miljardilla.

Eläketuotot lisättiin pääomiin, eikä niitä käytetty pienentämään nuorten eläkemaksuja. Tuotto olisi pitänyt kohdistaa nuorille.  Miksi?

Aikoinaan eläkerahastoja alettiin kerätä tätä aikaa varten kun suuret ikäluokat ryhtyvät eläkekapitalisteiksi ja lopettavat työnteon. 1970-luvulla tiedostettiin että nuorten maksut kohoavat niin suuriksi että he tukahtuvat maksuihin. Nuoret kurjistuvat. Mistä seuraa työttömyyttä, köyhyyttä. Erityisesti kurjuus osuu nuoriin jotka suunnittelevat lapsiperheen perustamista. Monille se on mahdotonta jo perheasumiskulujen korkeuden vuoksi. Lasten tekoa siirretään myöhempään.

Lapsissa on tulevaisuus. Ei eläkekapitalisteissa. Nuorten on taisteltava omien lasten puolesta kapitalistien ahneutta vastaan. Omien lasten tähden ei saa antaa periksi.

Nuorten on nimettävä eläkeläiset kapitalisteiksi jotka haukkaavat työnarvosta joka neljännen työtunnin. Nuorten on tajuttava ettei tällainen ole normaalia. Kun nykyiset eläkeläiset olivat nuoria, normaalia oli antaa eläkeläisille näkkileipäpaketti kouraan ja litra piimää kaappiin. Sillä he pakottivat eläkeläiset elämään viikosta toiseen. Silloin ei lennelty eläkkeillä etelän lämpöön kun rintamamiestalon puukattilakin oli täytettävä itse sahatuista jätelaudoista.

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan ihminen joka saa kaiken, alkaa kokea olevansa oikeutettu saamaansa ja vaatii lisää. Näin nykyeläkeläiset. He eivät näe ympärillään nuorten köyhtymistä, lapsiperheiden ongelmia, rapistuvia asuntoja, teiden rappeutumista, tehtaiden alasajoa. Ei. He suihkauttavat itsensä Välimeren lomaparatiisiin, Thaimaalle tai minne lie nauttimaan rahoistaan ja köyhdyttävät samalla valtiota vaihtotaseen painuessa negatiiviseksi.

Nuorten on noustava vaatimaan kahta asiaa. 1. eläkerahastojen purkua nuorten hyväksi siten, että kassan tuotto vähentää eläkemaksuja, 2. eläkemaksujen pysyvää laskemista alle 20 prosentin noin 15 prosenttiin.

Vaatimukset ovat sekä oikeutettuja että realistisia. Eläkekassojen tuottojen käyttäminen eläkemaksujen madaltamiseen nykyisestä huiman korkeista luvuista tuo nuorille lisää toivoa ja tulevaisuutta. Nuorilla tulee olla oikeus ostaa asunto, kyky maksaa asuntolaina pois kymmenessä vuodessa ja kasvattaa henkilökohtaista varallisuutta kuten aiemmilla sukupolvilla oli. Nuorilla on oikeus hyvään vuokrakotiin. Nuorilla on oikeus perustaa lapsiperhe ilman taloudellista katastrofia. Nuorilla on oikeus työpaikkoihin joissa työajat ovat kunnolliset ja palkka työn mukainen.

Nuorilla on oikeus vaatia nykykapitalisteilta,  työeläkekapitalisteilta saada köyhtymisen ja kurjistumisen sijaan oikeus ihmisarvoiseen elämään.